5 lipca, 2022

Walne Zebranie AKT GDAKK 2022

Drogie GDAKKi, Kursanci i Sympatycy!

Mamy już lipiec, więc czas już na jedno z ważniejszych wydarzeń w naszym Klubie czyli Walne Zebranie!

 

Dnia 19 lipca obecnie działający Zarząd, Prezes i Komisja Rewizyjna zakończą swoje kadencje. Na spotkaniu Zarząd przedstawi sprawozdanie z rocznej działalności Klubu, jego największych dokonań oraz nowych projektów, które zostały wdrożone w życie Klubu.
Podczas Walnego Zebrania zostanie wybrany nowy Zarząd, Prezes i Komisja Rewizyjna. Jeżeli czujesz, że chcesz zaangażować się i zrobić coś więcej dla Klubu to będzie to doskonała okazja do zgłoszenia swojej kandydatury na nową kadencję!

 

Zapewniamy, że praca w Zarządzie przynosi sporo korzyści, pozwala zdobyć cenne doświadczenie, poznać i pracować ze wspaniałymi ludźmi, tworzyć coś dla innych i mieć z tego mnóstwo satysfakcji. Sprawdzając się w nowej roli można mieć realny wpływ na życie Klubu i wpisać się w jego historię! Działalność w Zarządzie wiąże się jednak z odpowiedzialnością, poświęceniem swojego wolnego czasu i decyzja ta musi być podjęta świadomie. Jednakże, nikt tutaj nie jest sam! Należy pamiętać, że do pomocy zawsze ma się doświadczonych klubowiczów, którzy mają za sobą nie jedną kadencję i zawsze chętnie doradzą. A współpraca z naszymi wspaniałymi Klubowiczami przy wszystkich imprezach i w ciągu całorocznej działalności klubu wynagradza starania po stokroć!

 

W Walnym Zebraniu mają prawo uczestniczyć członkowie AKT GDAKK, Kursanci oraz Sympatycy.
Zgodnie ze Statutem i Ordynacją Wyborczą prawo głosu mają tylko Klubowicze z aktualną legitymacją PTTK.
Natomiast prawo kandydowania mają Klubowicze oraz Sympatycy z aktualną legitymacją PTTK.
Na miejscu będzie możliwość wyrobienia i podbicia legitymacji.
Osoby, które mają podbitą legitymację w innym oddziale PTTK prosimy o zgłoszenie się.
Koszt wyrobienia nowej legitymacji to 65zł, podbicie już posiadanej 50zł.

 

Zmiana miejsca!
Spotykamy się w sali 1.46 na Wydziale Historycznym UG ul. Wita Stwosza 55 w Gdańsku.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Stwierdzenie ważności i prawomocności obrad – quorum.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
4. Odczytanie porządku obrad Walnego Zebrania i zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wniosek o udzielenie głosu nieaktywnym członkom Klubu.
7. Głosowanie nad wnioskiem z punktu 6. i ogłoszenie wyników przez Komisję Skrutacyjną.
8. Wniosek o udzielenie głosu sympatykom obecnym na Walnym Zebraniu.
9. Głosowanie nad wnioskiem z punktu 8. (indywidualnie) i ogłoszenie wyników przez Komisję Skrutacyjną.
10. Wniosek o zmiany w Regulaminie Klubu w Rozdziale VI Nagrody i kary paragraf 18.
11. Głosowanie nad wnioskiem z punktu 10. i ogłoszenie wyników przez Komisję Skrutacyjną.
12. Sprawozdania członków Zarządu AKT GDAKK z działalności w roku akademickim 2021/22.
13. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli i działalności Klubu.
14. Dyskusja nad sprawozdaniami.
15. Przyznanie nagród i wyróżnień dla zasłużonych Członków Klubu i Sympatyków.
16. Głosowanie nad przyznaniem członkostwa w Klubie dla wyróżniających się Sympatyków.
17. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych Członków Zarządu.
18. Ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania z punktu 17.
19. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych Członków Komisji Rewizyjnej.
20. Ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania z punktu 19.
21. Zgłaszanie kandydatur do Zarządu.
22. Głosowanie nad kandydaturami do Zarządu.
23. Ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania z punktu 22.
24. Zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej.
25. Głosowanie nad kandydaturami do Komisji Rewizyjnej.
26. Ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania z punktu 25.
27. Zgłaszanie kandydatur na Delegatów na Walne OS.
28. Głosowanie nad kandydaturami na Delegatów na Walne OS.
29. Ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania z punktu 28.
30. Wybór kronikarza.
31. Dyskusja nt. odejścia Klubu z PTTK.
32. Dyskusja nt. punktów za zaangażowanie w życie Klubu i wykorzystanie ich przy zapisach na Sylwestra Klubowego.
33. Wolne wnioski.
34. Ogłoszenie podstawowych ról w Zarządzie po jego ukonstytuowaniu się.
35. Zakończenie Walnego Zebrania.

 

Alternatywny termin Walnego Zebrania to 2 sierpnia, wtorek, godz. 18, miejsce to samo.

 

Do zobaczenia!
Zarząd AKT GDAKK
Monika, Julia, Zygmunt i Tomek