19 czerwca, 2023

Zebranie Walne

Zapraszamy GDAKKi, Kursantów i Sympatyków na bardzo ważne dla przyszłości Klubu wydarzenie – Zebranie Walne.

W tym roku odbędzie się ono w poniedziałek 26 czerwca 2023 r o godz. 18:00 na Wydziale Historycznym UG, w sali 1.46. (ul. Wita Stwosza 55, 80-308 Gdańsk)

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Walnego.
 2. Stwierdzenie ważności i prawomocności obrad – quorum.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
 4. Odczytanie porządku obrad Walnego Zebrania i zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Sprawozdanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej AKT GDAKK z działalności w roku akademickim 2022/23.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 8. Przyznanie nagród i wyróżnień dla zasłużonych Członków Klubu i Sympatyków.
 9. Głosowanie nad przyznaniem członkostwa w Klubie dla wyróżniających się Sympatyków i ogłoszenie wyników przez Komisję Skrutacyjną.
 10. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych Członków Zarządu i ogłoszenie wyników przez Komisję Skrutacyjną.
 11. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych Członków Komisji Rewizyjnej.
 12. Ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania z punktu 11.
 13. Zgłaszanie kandydatur do Zarządu.
 14. Głosowanie nad kandydaturami do Zarządu.
 15. Ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania z punktu 14.
 16. Zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej.
 17. Głosowanie nad kandydaturami do Komisji Rewizyjnej.
 18. Ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania z punktu 27.
 19. Wybór Kronikarza.
 20. Wolne wnioski.
 21. Ogłoszenie podstawowych ról w Zarządzie po jego ukonstytuowaniu się.
 22. Zakończenie Zebrania Walnego.

Alternatywny termin Walnego Zebrania to 10 lipca, godzina 18:00 w tym samym miejscu, ale liczymy, że uda się nam sfinalizować głosowanie (i wszystkie inne części spotkania) w pierwotnie ustalonym terminie.

Tradycyjnie, aktualnie jeszcze działający Zarząd oraz Komisja Rewizyjna zakończą swoje kadencje. Na spotkaniu Zarząd przedstawi sprawozdanie z rocznej działalności Klubu. Omówimy co było pozytywne, co udało się zrealizować oraz na co warto zwrócić uwagę w przyszłości. Podczas Zebrania zostanie wybrany nowy Prezes z nowym Zarządem oraz kolejna Komisja Rewizyjna. Jeżeli czujesz, że chcesz zaangażować się i dać coś od siebie dla Klubu, to doskonała okazja do zgłoszenia swojej kandydatury na kolejny rok akademicki!

Praca w Zarządzie to cenne doświadczenie. Daje możliwość poznania wielu nowych osób. Współpracując z ciekawymi ludźmi, można się wiele nauczyć. Jeśli chcecie poczuć, że macie realny wpływ na budowanie teraźniejszości oraz przyszłości Klubu, wykazać się kreatywnością czy podszlifować swoje zdolności organizacyjne – to warto zgłosić swoją kandydaturę! Działalność w Zarządzie wiąże się też z odpowiedzialnością oraz poświęceniem swojego czasu… Jednakże, nikt tutaj nie jest sam! Należy pamiętać, że do pomocy zawsze ma się doświadczonych Klubowiczów, którzy mają za sobą nie jedną kadencję i zawsze chętnie doradzą. A współpraca z naszymi wspaniałymi Klubowiczami przy wszystkich imprezach i w ciągu całorocznej działalności Klubu dostarcza dużo radości i świetnych wspomnień!

W Zebraniu Walnym mają prawo uczestniczyć Członkowie AKT GDAKK, Kursanci oraz Sympatycy. Zgodnie ze Statutem i Ordynacją Wyborczą, standardowo prawo głosu mają tylko Klubowicze z aktualną legitymacją PTTK. Natomiast prawo kandydowania mają Klubowicze, Kursanci oraz Sympatycy z aktualną legitymacją PTTK. Na miejscu będzie możliwość wyrobienia i podbicia legitymacji.

Koszt przedłużenia legitymacji PTTK:

 • 60zł znaczek normalny,
 • 30zł znaczek studencki,
 • 10zł wyrobienie legitymacji.

Do wyrobienia legitymacji są potrzebne 2 zdjęcia.

Osoby, które mają podbitą legitymację w innym oddziale PTTK prosimy o zgłoszenie się.

Wydarzenie na fb.