17 czerwca, 2021

Walne Zebranie

Drogie GDAKKi, Kursanci i Sympatycy!

Nadszedł już czerwiec, a wraz z nim zbliża się jedno z ważniejszych wydarzeń w naszym Klubie czyli Walne Zebranie!

Dnia 28 czerwca obecnie działający Zarząd, Prezes i Komisja Rewizyjna zakończą swoje kadencje. Na spotkaniu Zarząd przedstawi sprawozdanie z rocznej działalności Klubu, jego największych dokonań oraz nowych projektów, które zostały wdrożone w życie Klubu.

Podczas Walnego Zebrania zostanie wybrany nowy Zarząd, Prezes i Komisja Rewizyjna. Jeżeli czujesz, że chcesz zaangażować się i zrobić coś więcej dla Klubu to będzie to doskonała okazja do zgłoszenia swojej kandydatury na nową kadencję!

Zapewniamy, że praca w Zarządzie przynosi sporo korzyści, pozwala zdobyć cenne doświadczenie, poznać i pracować ze wspaniałymi ludźmi, tworzyć coś dla innych i mieć z tego mnóstwo satysfakcji. Sprawdzając się w nowej roli można mieć realny wpływ na życie Klubu i wpisać się w jego historię! Działalność w Zarządzie wiąże się jednak z odpowiedzialnością, poświęceniem swojego wolnego czasu i decyzja ta musi być podjęta świadomie. Jednakże, nikt tutaj nie jest sam! Należy pamiętać, że do pomocy zawsze ma się doświadczonych klubowiczów, którzy mają za sobą nie jedną kadencję i zawsze chętnie doradzą. A współpraca z naszymi wspaniałymi Klubowiczami przy wszystkich imprezach i w ciągu całorocznej działalności klubu wynagradza starania po stokroć!

W Walnym Zebraniu mają prawo uczestniczyć członkowie AKT GDAKK, Kursanci oraz Sympatycy.
Zgodnie ze Statutem i Ordynacją Wyborczą prawo głosu mają tylko Klubowicze z aktualną legitymacją PTTK.
Natomiast prawo kandydowania mają Klubowicze oraz Sympatycy z aktualną legitymacją PTTK.
Na miejscu będzie możliwość wyrobienia i podbicia legitymacji.

Spotykamy się w poniedziałek 28 czerwca w Teatrze Leśnym, Jaśkowa Dolina 45, Gdańsk
Współrzędne: 54°22’21.9″N 18°35’43.6″E

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Stwierdzenie ważności i prawomocności obrad – quorum.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
4. Odczytanie porządku obrad Walnego Zebrania i zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wniosek o udzielenie głosu nieaktywnym członkom Klubu.
7. Głosowanie nad wnioskiem z punktu 6. i ogłoszenie wyników przez Komisję Skrutacyjną.
8. Wniosek o udzielenie głosu sympatykom obecnym na Walnym Zebraniu.
9. Głosowanie nad wnioskiem z punktu 8. (indywidualnie) i ogłoszenie wyników przez Komisję Skrutacyjną.
10. Sprawozdanie Zarządu AKT GDAKK z działalności w roku akademickim 2020/21.
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli i działalności Klubu.
12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
13 Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych Członków Zarządu.
14. Ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania z punktu 13.
15. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych Członków Komisji Rewizyjnej.
16. Ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania z punktu 15.
17. Przyznanie nagród i wyróżnień dla zasłużonych Członków Klubu i Sympatyków.
18. Zgłaszanie kandydatur do Zarządu.
19. Głosowanie nad kandydaturami do Zarządu
20. Ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania z punktu 19.
21. Zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej.
22. Głosowanie nad kandydaturami do Komisji Rewizyjnej.
23. Ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania z punktu 22.
24. Wolne wnioski.
25. Ogłoszenie podstawowych ról w Zarządzie po jego ukonstytuowaniu się.
26. Zakończenie Walnego Zebrania.

Termin zapasowy (w przypadku gdy nie uda się przeprowadzić Walnego w pierwszym terminie) wyznaczamy na 19 lipca 2021 o godzinie 18:00.