5 sierpnia, 2020

Oświadczenia

Oświadczenie uczestnika.pdf

– jeżeli wypełniłeś/aś formularz zgłoszeniowy nie ma konieczności podpisywania tego oświadczenia

Oświadczenie nieletni.pdf

– to oświadczenie jest konieczne dla każdej osoby niepełnoletniej biorącej udział w Bosołazach